Praktiske oplysninger

Tilmelding:
På www.naestvedmusikaftenskole.dk
Undervisningstid og -sted aftales med læreren.

Betaling:
Et undervisningsår består af en efterårssæson og en forårssæson, som der betales for hhv. 1/10 og 1/2
Instrumental undervisning og sangundervisning koster pr. halvår kr. 1.550,-

Pris for sammenspil og kor: afhængig af holdstørrelse og spille- og syngetid.

Tilskud:
Nedsat pris for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosiddende i Næstved kommune: pr. halvår kr. 1356,- for instrumental- eller sangundervisning.

Er du berettiget til tilskud, skal du underskrive en erklæring, som du kan få af din lærer eller ved henvendelse til aftenskolen.

Betalingsform:
Opkrævning foregår via mail og betales via bankoverførsel til vores konto i Sydbank, reg.nr.: 6060, konto: 4557003

En forårs- eller eftrårssæson er normalt 15 gange og hver elev har en 1/2 lektion pr. uge – andet kan aftales.

Eleverne betaler selv  undervisningsmateriale.