Praktiske oplysninger

Tilmelding:
På www.naestvedmusikaftenskole.dk
Undervisningstid og -sted aftales med læreren.

Betaling:
Betalingen for soloundervisning sæson 2017/2018 opkræves i 4 rater h.h.v. : 15/9 og 15/11 2017, 1/2 og 1/4 2018

Betalingen for holdundervisning sæson 2017/2018 opkræves i 2 rater h.h.v. : 15/9 2017 og  1/2 2018

Pris for instrumentalundervisning: kr. 775,- pr. rate.
Pris for sammenspil og kor: Afhængig af holdstørrelse og spille– eller syngetid

Vi har igen i år valgt ikke at sætte priserne op på de forskellige hold.

Betalingsform:
Opkrævning foregår via mail og betales via bankoverførsel

Tilskud:
Pris for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejds-ledige bosiddende i Næstved kommune: kr. 675 ,- pr. rate i musikundervisningen.

Hvis du er berettiget til tilskud, skal du ved tilmelding angive dine sidste 4 cifre i dit cprnr. under Fødselsdag.

Undervisningen:
Undervisningssæsonen er delt i 2 perioder á 15 undervisningsgange for musikundervisningen.

En lektion er på 45 min. for instrumentalelever og prisen for instrumentalundervisning er regnet ud efter en halv lektion pr. elev om ugen.
Eleverne betaler selv undervisningsmaterialer.