Praktiske oplysninger

Tilmelding:
På www.naestvedmusikaftenskole.dk
Undervisningstid og -sted aftales med læreren.

Betaling:
Betalingen for soloundervisning sæson 2018/2019 opkræves i 4 rater h.h.v. : 15/9 og 15/11 2017, 1/2 og 1/4 2018

Betalingen for holdundervisning sæson 2018/2019 opkræves i 2 rater h.h.v. : 15/9 2018 og  1/2 2019

Pris for instrumentalundervisning: kr. 775,- pr. rate.
Pris for sammenspil og kor: Afhængig af holdstørrelse og spille– eller syngetid

Vi har igen i år valgt ikke at sætte priserne op på de forskellige hold.

Betalingsform:
Opkrævning foregår via mail og betales via bankoverførsel til Sydbank, reg.nr.: 6060, konto: 4557003

Tilskud:
Pris for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejds-ledige bosiddende i Næstved kommune: kr. 675 ,- pr. rate i musikundervisningen.

Hvis du er berettiget til tilskud, skal du ved tilmelding angive dine sidste 4 cifre i dit cprnr. under fødselsdag. Under bemærkning skal du ligeledes skrive om du er pensionist, efterlønsmodtager eller fultidsarbejdsledig.

Undervisningen:
Undervisningssæsonen er delt i 2 perioder (efterår 2018 og forår 2019)

En lektion er på 45 min. for instrumentalelever og prisen for instrumentalundervisning er regnet ud efter en halv lektion pr. elev om ugen.

Eleverne betaler selv undervisningsmaterialer.