Klaver/Keyboard v. Hans Peter Andersen

Underviser: Hans Peter Andersen
Kontaktoplysninger: Tlf. 21 23 56 01 Mail: “h.p.andersen@stofanet.dk


Nogle kalder mig Hans Peter, andre H. P. – jeg adlyder begge navne.

Jeg har undervist i klaver og keyboard siden starten af 90’erne og været fastansat på Næstved Musikskole siden 1995 og undervist i Næstved Musik Aftenskole de sidste 15 år. 

Min undervisning holder jeg løbende ajour med diverse relevante kurser og lign.

Jeg tager bestik af, hvor den enkelte elev er og tilretter undervisningen med dette for øje. Håber at møde dig bag tangenterne.