Solosang/Klassisk sang v. Mette Riemer

Individuel sang

Underviser: Mette Riemer
Kontaktoplysninger: Tlf. 22449062   mail: mrsang@mail.tele.dk

Sangundervisningen tager sit udgangspunkt i den enkelte sangers niveau og behov og sigter på at opnå den bedst mulige sunde og hensigtsmæssige stemmebrug. Vi kommer til at arbejde med grundlæggende teknik, vejrtrækning og støttefunktion og sammenhængen mellem krop og stemme i det hele taget.


Desuden bliver der fokuseret på Intonation, klang og udtryk. Der er plads til både begyndere og erfarne sangere – det vigtigste er dit eget engagement og lysten til at synge og bruge stemmen. Repertoiret udvælges i samråd mellem lærer og elev, primært med udgangspunkt i fortrinsvis klassiske danske og udenlandske sange fra mange forskellige tidsperioder og genrer.

Tid & Sted
Undervisningen ligger torsdag i Musikskolens lokaler Skellet 29. Tidspunkt aftales med underviseren.